ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุรามคำแหง-สะพานสูง

เราเป็นผู้ให้บริการในการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ทั้งที่ช่วยเหลือตนเองได้และไม่ได้ อัมพฤกษ์ อัมพาต และผู้ป่วยระยะพักฟื้น ที่มีโรคประจำตัว เบาหวาน ความดัน ไขมัน มีแผลเรื้อรัง ผู้ที่ต้องการฟื้นฟูสภาพเพื่อกลับไปใช้ชีวิตประจำวันที่บ้านได้อย่างปกติ ผู้ที่ต้องให้อาหารทางสายยาง หรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ

เกี่ยวกับเรา

ไอ-เนิส เฮลแคร์ เซ็นเตอร์ เกิดจากการรวมกลุ่มกันของพยาบาลที่มีความสามารถเฉพาะด้านในการดูแลผู้ป่วยที่หลายด้วยความเป็นมืออาชีพและประสบการณ์ พร้อมทั้งจรรยาบรรณทางวิชาชีพการพยาบาล เรามุ่งเน้นเพื่อให้ผู้ป่วยกลับมามีชีวิตปกติสุขให้เร็วและมีคุณภาพเป็นอันดับแรก

บริการของเรา คลิก

เรามีบริการหลากหลายเพื่อให้การดูแลคนที่ท่านรักได้อย่างครบถ้วนพร้อมทั้งความเอาใจใส่และมารตราฐานที่ควบคุมการดำเนินงานโดยพยาบาลวิชาชีพตลอด 24 ชม. พร้อมกล้องวงจรปิดดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างทั่วถึง

อัตราค่าบริการ คลิก

ค่าบริการเริ่มต้นที่ 900 บาท/วัน รายเดือนเริ่มต้นที่ 15,000 บาท/เดือน

ติดต่อ-สอบถาม คลิก

สามารถติดต่อ-สอบถามได้ในเวลา 08.00-22.00 น.ให้คำปรึกษาโดยตรงจากพยาบาลวิชาชีพ

อัลบั้มภาพ คลิก

ภาพลรรยากาศการทำงานและบรรยากาศภายในศูนย์ดูแล