ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ รามคำแหง-สะพานสูง

INH CENTER(I NURSE HEALTH CARE CENTER.CO.,LTD)

บริษัท ไอเนิส-เฮลแคร์เซ็นเตอร์ เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุรามคำแหง-สะพานสูง ที่มีความเอาใจใส่ผู้เข้ารับบริการ และให้การบริการที่ได้มารตราฐานและตรงไปตรงมา

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุรามคำแหง สะพานสูง

บริการการดูแล ผู้สูงอายุตามความเหมาะสมเฉพาะรายโดยแพทย์อายุกรรม พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยที่มีประสบการณ์ตรงในการดูแล โดยให้การดูแลตลอด 24 ชั่วโมง เราเน้นและตั้งใจให้บริการโดยมุ่งเน้นความรักและ จริงใจในบริการ เสมือนญาติของเรา โดยเจ้าหน้าที่จะดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุตลอดเวลา รวมทั้งการทำกายภาพบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยมีการฟื้นฟูที่ดีขึ้น ผู้สูงอายุมีความสุขในการดำรงชีวิตประจำวันทางด้านร่างกายและมีกิจกรรมมสันทนาการ การพูดคุย การบันเทิง เพื่อคุณภาพที่ดีทางด้านจิตใจ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุรามคำแหง-สะพานสูง ของเรานั้นพร้อมให้คำปรึกษาและแนะแนวทางในการดูแล ความเอาใจใส่ต่อผู้รับบริการอย่างเต็มที่

 

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ รามคำแหง-สะพานสูง เนอร์สซิ่งโฮม

(I NURSE HEALTH CARE CENTER.CO.,LTD)

ที่ตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ  บ้านเลขที่ 10 หมู่บ้าน พฤกษชาติ

ซ.รามคำแหง 118 แยก 33-4 ถ.รามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

ติดต่อพยาบาลวิชาชีพโดยตรง โทร.

084-4671488    คุณ ออย

099-254-4222   คุณน้อยหน่า

062-956-4418   คุณปลา

แผนที่ศูนย์ดูแลผู้อายุรามคำแหง